Reklamation og varereturnering Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til: Dansk sport consult Alleen 38, 2770 Kastrup

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:
Dansk sport consult
Sandkåsvej 8, 2770 Kastrup

Email: arne@dsconsult.dk

Der ydes 2 års reklamationsret jvf gældende dansk lovgivning.

Der henvises i øvrigt til Købeloven for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

9. Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Dansk Sport Consult inden rimelig tid efter varens modtagelse og i brugtagelse. Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. Kunden kan reklamere ved at returnere den defekte vare pr. post til vores adresse. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til dansk sport consults udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Dansk Sport Consult. 
Reklamationsretten gælder i praksis hvor det kan godgøres at fejlen på varen var tilstede ved levering. I modsat fald kan reklamationen afvises

Returnering af defekte varer

Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til Dansk Sport Consult, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et gebyr på 85 dkr. Gebyret beregnes på baggrund af tid + fragtomkostning ved returnering. Dansk Sport Consult forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale. Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Varer bør returneres med en fakturakopi hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive et opkrævet et beløb svarende til vores udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.

11. Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til Dansk Sport Consult skal være forsvarligt indpakket. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder. Dansk Sport Consult anbefaler, at varen returneres via PostNord eller anden pakkefirma , og at varen sendes som pakkepost med sporbarhed. På den måde er der mulighed for at spore pakken og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Dansk Sport Consult
Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Dansk Sport Consult., at De retter henvendelse til arne@dsconsult,dk
 

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbrugermed bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her- http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse arne@dsconsult.dk

 

Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Erhvervsdrivende er defineret som: Virksomheder, Foreninger, offentlige instanser og institutioner med CVR nr.

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.


Varer købt  til levering i hustand registreret anses som firma (firma=erhvervskunde, forening eller institution udstyret med CVR nr.).  Med mindre privat adresse klart fremgår af bestillingen

 Dansk sport consult forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt.

1. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
2. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

 

Dankort EuroCard / MasterCard JCB Maestro MobilePay Online Visa Visa Electron